Obecnie znajdujesz się w dziale:
Drukuj

Dotacje UE

Firma MAKRO-PLAST wielokrotnie aplikowała o dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych. Do tej pory firma 25-krotnie korzystała z funduszy pomocowych, w szczególności wskazać należy:

  • Projekty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej,
  • PHARE 2001,
  • PHARE 2002,
  • SPO WKP,
  • RPOWP 2007-2013,

Otrzymane dofinansowanie dotyczyło:

  • wsparcia wystąpień przedsiębiorstwa na targach zagranicznych (Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Rumunia, Francja, Republika Czeska),
  • konsultacji dotyczących projektów inwestycyjnych,
  • projektów inwestycyjnych obejmujących zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych technologii.

Dotychczas firma MAKRO-PLAST korzystała z funduszy pomocowych:

1. Dnia 20.02. 2003 roku firma podpisała umowę nr 19/11 z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych targów MOSBUILD 2003 w Moskwie w okresie 08-11.04.2003 r. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową.
Dofinansowanie w wysokości 7 200,00 zł.

2. Dnia 27.10.2003 roku firma otrzymała dofinansowanie do projektu PL01.06.09.02.-2.2/10/010 Programu PHARE 2001 SSG ( Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych), który dotyczył zbiorowego wystąpienia podczas Międzynarodowej Wystawy MOSBUILD 2004 w Moskwie. Działanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem.
Dofinansowanie w wysokości 30 681,09 zł.

3. Dnia 13.12.2004 roku firma podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup perforatorów z wykrojnikami do profili łazienkowych", numer identyfikacyjny 2002/000-580-06.02-03/10/0351 Programu PHARE 2002 ( Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ). W dniu 31.01.2005 roku zakończono działania.
Dofinansowanie w wysokości 55 500,10 zł

4. Również w dniu 13.12.2004 roku firma podpisała drugą umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup urządzenia drukującego kątowniki z twardego PVC", numer identyfikacyjny 2002/000-580-06.02-03/10/0352 Programu PHARE 2002 ( Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ). W dniu 14.02.2005 roku zakończono działania.
Dofinansowanie w wysokości 43 071,74 zł

5. Dnia 09.03.2005 roku firma podpisała umowę nr DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2004/522/1051 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Departamentem Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw  podczas Międzynarodowych Targów BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA-2005 w okresie 23-27.03.2005 r. w Kijowie/Ukraina.
Dofinansowanie w wysokości 9 721,98 zł.

6. W dniu 19.04.2005 roku udział w konsultacji dotyczącej projektów inwestycyjnych ( dz. 2.3 ).
Wsparcie w wysokości 210,00 zł

7. W dniu 05.12.2005 roku firma podpisała umowę nr SPOWKP/2.3/3/20/01440 na dofinansowanie projektu pt. „ Uruchomienie nowego procesu technologicznego".
Wsparcie w wysokości 213 500,00 zł

8. W dniu 20.02.2006 roku firma podpisała umowę nr DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2005/1648/2177 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów BATIMAT 2005 w okresie 07-12.11.2005r. w Paryżu/Francja.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 16 955,77 zł.

9. W dniu 30.12.2005 roku firma odpisała umowę nr 2003/004-379/05.04/08/174 (PHARE 2003) z dotyczącą realizacji projektu pt. „ Zakup dwóch wytłaczarek"
Dofinansowanie w wysokości 59 633,67 zł.

10. W dniu 18.08.2006 roku podpisała umowę nr SPOWKP/2.3/4/20/2503 (SPO-WKP) dotyczącą projektu pt. „ Zakup nowoczesnej linii do produkcji kątowników z twardego PVC.
Dofinansowanie w wysokości 296 544,50 zł.

11. W dniu 20.02.2006 roku firma podpisała umowę nr DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2006/622/3155 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów KIEVBUILD 2006 w okresie 22-26.03.2006r. w Kijowie/ Ukraina
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 14 865,32 zł.

12. W dniu 04.04.2006 roku firma podpisała umowę nr DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2006/801/3334 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów MOSBUILD 2006 w okresie 04-07.04.2006r. w Moskwie / Rosja
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

13. W dniu 16.08.2006 roku firma podpisała umowę nr DIW-V-WKP_1/2.2.2/2006/1409/3942 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów CONSTRUCT EXPO 2006 w okresie 17-21.05.2006r. w Bukareszcie / Rumunia.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 13 952,19 zł.

14. W dniu 12.12.2006 roku firma podpisała umowę nr DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2006/2125/4658 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów KAZBUILD 2006 w okresie 06.09.09.2006r. Ałmaty / Kazachstan
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

15. W dniu 13.09.2006 roku firma podpisała umowę nr DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2006/2219/4752 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów BAKUBUILD 2006 w okresie 11-14.10.2006r. w Baku / Azerbejdżan
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 15 638,20 zł.

16. W dniu 21.03.2007 roku firma podpisała umowę nr DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2007/3394/8928 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów KIEVBUILD 2007 w okresie 27-31.03.2007r. w Kijowie / Ukraina
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 9 510,60 zł.

17. W dniu 12.03.2007 roku firma podpisała umowę nr DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2007/3393/8927 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów UZBUILD 2007 w okresie 13-16.03.2007r. w Taszkiencie / Uzbekistan.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

18. W dniu 24.07.2006 roku firma podpisała umowę nr DWP-IV-WKP_1/2.2.2/2006/508/2007 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów MOSBUILD 2007 w okresie 03-06.04.2007r. w Moskwie / Rosja.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

19. W dniu 20.10.2006 roku firma podpisała umowę nr DWP-III-WKP_1/2.2.2/2007/3392/8926 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Wdrożenia Programów dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów KAZBUILD 2007 w okresie 04-07.09.2007r. Ałmaty / Kazachstan.
Otrzymane dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł.

20. W dniu 15.12.2006 roku firma podpisała umowę nr SPOWKP/2.3/4/20/2639 na dofinansowanie projektu pt. „ Zakup nowoczesnej linii do produkcji ze spienionego PVC".
Otrzymane wsparcie w wysokości 170 794, 50 zł.

21. W dniu 14.05.2008 roku firma podpisała umowę nr DIW-IX-WKP_1/2.2.2/2008/2003/12576 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Instrumentów Wsparcia dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów KIEVBUILD 2008 w okresie 25-29.03.2008r. w Kijowie / Ukraina.
Otrzymane wsparcie w wysokości 16 191,10 zł.

22. W dniu 27.06.2008 roku firma podpisała umowę nr DIW-IX-WKP_1/2.2.2/2008/233/10806 (SPO-WKP) z Ministerstwem Gospodarki Departamentem Instrumentów Wsparcia dotyczącą zbiorowego wystąpienia przedsiębiorstw podczas Międzynarodowych Targów MOSBUILD 2008 w okresie 01-04.04.2008r. w Moskwie / Rosja.
Otrzymane wsparcie w wysokości 20 000,00 zł.

23. Dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 nasze przedsiębiorstwo zrealizowało projekt " Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych linii produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów"
Oś Priorytetowa: I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Tytuł projektu: Nr projektu: WND-RPPD.01.04.02-20-102/08
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-102/08-00 z dnia: 11.05 2009 roku
Otrzymane wsparcie w wysokości: 729 360,00 PLN stanowiącą 60 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

dofinanowanie
24.  Dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 nasze przedsiębiorstwo uczestniczyło w XVI Miedzynarodowej Wystawie MOSBUILD 2010. projekt pt." Promocja Przedsiębiorstwa MAKRO-PLAST Maria Sulewska poprzez udział w XVI Międzynarodowej Wystawie MOSBUILD 2010 w Moskwie 06-09.04.2010 r.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

" FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

dofinanowanie

25. Dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlasiego na lata 2007 - 2013 nasze przedsiębiorstwo uczestniczyło w XV Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF 2010 w Czechach. Projekt pt. " Promocja przedsiębiorstwa MAKRO-PLAST Maria Sulewska poprzez udział w XV Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF 2010, Brno, Czechy, 13-17.04.2010 r.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

" FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

dofinanowanie